DR

Vergaderingen 2021/2022:

In de vergadering heeft de dorpsraad over de volgende onderwerpen gesproken:

1 december:

Omdat vanwege de nieuwe coronamaatregelen voorlopig niet meer ’s avonds vergaderd kan worden in openbare ruimtes, is de vergadering van dinsdagavond 30 november doorgegaan op woensdagmiddag 1 december. Hierbij waren ook onze wijkwethouder Adri Totté  en onze contactpersoon bij de Gemeente, Samira van Dorsselaer aanwezig. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: 

Muurschilderingen: er is een verzoek binnengekomen van gemeenteraadslid Frank van Driessche en Paul Cornelis van HulstArt, om uit te kijken naar lege gevels in wijken en dorpen in onze gemeente, die eventueel geschikt zouden zijn om te worden voorzien van kunstwerken door middel van Street art en graffiti. Het geeft letterlijk en figuurlijk kleur aan deze locaties. Weet je een muur die hiervoor eventueel in aanmerking zou kunnen komen, dan kun je dit melden bij de dorpsraad. Wij zorgen dan dat je in contact wordt gebracht met Frank en Paul, die je graag willen informeren over zaken als vergunningen, financiën, kunstenaars, eigenaren etc. Fiets of wandel eens door ons dorp, wellicht komt er een idee bovendrijven.

Klachten van inwoners: alle ingediende klachten over wateroverlast en gladde trottoirtegels zijn door de Gemeente schriftelijk beantwoord aan de dorpsraad en wij hebben deze informatie doorgegeven aan de betreffende inwoners. De klachten over betere verlichting in de tunnel zijn doorgegeven en hiervoor moet nog een gesprek plaatsvinden door ons met de verantwoordelijke ambtenaar. Wij hebben gevraagd om nieuwe lichtkoepels, omdat de huidige helemaal vergaan zijn en niet meer schoon te maken en om het aanlichten van de tunnel korter vóór de ingang. Dit is dringend nodig voor de veiligheid van fietsers en voetgangers in de tunnel.

Burgerparticipatie: meedoen en meedenken met activiteiten of projecten in het dorp. Bij burgerparticipatie gaat het om het betrekken van en de betrokkenheid van inwoners bij overheidsbeleid. Maar ook het nemen van initiatief door inwoners, het meedoen aan initiatieven georganiseerd door mede inwoners behoort tot burgerparticipatie. Meer informatie hierover vindt U in onze maandelijkse digitale nieuwsbrief van november/december 2021. Hebt U zelf niet direct een initiatief, maar wilt U zich wel inzetten voor het dorp? Dan ontvangen we U graag met open armen! Eénmalig meewerken aan een initiatief of op structurele basis? Alles is mogelijk.

Kerststal, kerstbomen en feestverlichting:
In het weekend van 11 december zullen wij, afhankelijk van de weersomstandigheden, er weer voor zorgen dat het centrum in kerstsfeer wordt gebracht.


26 oktober 2021

Inloop halfuurtje. Tijdens het inloophalfuurtje kwamen 3 inwoners met klachten over o.a. wateroverlast Oude Drydijck/hoek Jos Everaardstraat en Prins Hendrikstraat. Ook drugsoverlast bij de speeltuin aan Plein de Mate en de gevaarlijke situatie in de fietstunnel. Ook na de beschildering met graffiti en het overdag aanlaten van de verlichting, blijft het vooral bij zonnig weer, nog steeds een donker gat. Een achtergelaten kratje midden op het wegdek veroorzaakte bijna een ongeluk. Wellicht zouden nieuwe lichtkoepels een oplossing zijn. Wij hebben deze klachten doorgegeven aan de gemeente en binnenkort heeft een van onze leden een afspraak met de verantwoordelijke voor de verlichting. Verder was er nog een vraag over het slopen van woningen huisnummers 48 tot en met 56 aan de Oude Drydijck. Volgens Woongoed zijn hiervoor momenteel nog geen concrete plannen.

Schriftelijke klachten van inwoners. Er zijn 2 schriftelijk klachten binnengekomen, o.a. over de maximum snelheid in de Roskamstraat (gedeelte richting N290. Hoewel hier maar 30km gereden mag worden, is het soms een racebaan. Wij hebben de inwoner laten weten waarom hier niet gehandhaafd kan worden: deze weg is namelijk niet als zodanig ingericht. In een 30km straat moeten snelheidsremmers (bijv. drempels, of andere obstakels) zijn aangebracht en dat is hier niet het geval.

De andere klacht ging over het fietspad lange de N290, komende vanuit de Brouwerijstraat. Waarom wordt dit ineens voetpad? Ook dit had de dorpsraad al meteen vanaf het begin onderzocht. Omdat bij het aanleggen van het fietspad dit laatste stuk tot aan de supermarkt, geen 7 tegels breed kon worden (de toenmalige eigenaar van de grond wilde niet verkopen) kon dit stuk niet als officieel fietspad aangemerkt worden. Van de Gemeente kregen wij wel te horen dat er niet gehandhaafd zal worden als men gewoon met de fiets verder rijdt.

Feestelijke opening appartementencomplex Geslechtendijk/Van Hovestraat. Dit staat bij Woongoed op de planning voor voorjaar 2022. De dorpsraad zal hierbij aansluiten met opening van de seniorenbeweegtuin, aangelegd met geld vanuit het bottom-up project van de Gemeente en sponsoren. Vanwege corona is alles steeds maar uitgesteld.

Project Traverse N290 Kapellebrug. Begin november heeft de dorpsraad een bijeenkomst met de projectleiders van de Provincie en Gemeente. We krijgen dan de tekeningen te zien. Later in het jaar of begin 2022 zal er een informatie bijeenkomst worden gehouden voor de aanwonenden van Kapellebrug.  Aanvang van de werkzaamheden staat gepland voor begin 2023.

Jaarlijkse bespreking met Woongoed Zeeuws Vlaanderen.
Op 23 september j.l. heeft het bestuur van de Dorpsraad een gesprek gehad met Woongoed.
De belangrijkste plannen voor Sint Jansteen zijn:

Geslechtendijk: op het braakliggende terrein wil Woongoed 9 levensloopbestendige woningen bouwen. Start 2022. Wij hebben gevraagd om bij de dakconstructie rekening te houden met het uitzicht op de monumentale beuk “Rond de Boom”, die nu in volle glorie te zien is vanaf de Geslechtendijk. De suggestie wordt meegenomen, maar de vraag is of aan verzoek kan worden voldaan.
H. Dunantstraat: er is een voornemen voor sloop van huisnummers 14 tot en met 28. Voorlopig zijn er geen bouwplannen voor deze vrijkomende locatie.
Oude Drydijck: momenteel zijn er geen concrete plannen met de woningen (even nummers 48 tot en met 56)
Kastanjelaan: in de voormalige groepswoning zijn plannen voor ombouw tot 8 appartementen, specifiek voor jongerenhuisvesting.

Nieuwe trottoirtegels. De nieuwe trottoirtegels die gelegd zijn na de rioleringswerken zijn groen uitgeslagen en glibberig door algvorming.
Dit kan gevaarlijke situaties opleveren voor voetgangers. Wij hebben dit doorgegeven aan de Gemeente en hopen op een oplossing.

Terug naar Start Pagina