Template without logo


Vergaderingen 2013/2014:

In de vergadering heeft de dorpsraad over de volgende onderwerpen gesproken:

 

24 juni 2014:

 

8 mei 2014:

DE VOLGENDE VERGADERING VAN DE DORPSRAAD IS OP DINSDAG 24 JUNI, INLOOP VAN 19.30- 20.00 UUR

21 maart 2014:

21 januari 2014:

We zoeken nog steeds enthousiaste mensen die mee willen helpen bij de promotie van Sint Jansteen op het festival in Breskens op 18-19-20 juli. Er zijn al “meedenkers”, nu nog “meedoeners”.  Inlichtingen bij de secretaris van de dorpsraad:  email: hlernout@hotmail.com.

 

DE VOLGENDE VERGADERING VAN DE DORPSRAAD IS VERZET VAN 24 FEBRUARI NAAR  DINSDAG 18 MAART, 20.00 UUR.

 

12 november 2013:

 

22 oktober 2013 (Jaarvergadering):

Er waren ongeveer 65 bezoekers ( vorig jaar 40) uit Sint Jansteen, Absdale en Kapellebrug en enkele vertegenwoordigers van andere dorpsraden in de Gemeente Hulst.
Uit de notulen van de vergadering van 2012 kwamen nog onderstaande punten naar voren:

 

Wat betreft de nog te realiseren projecten:

Voor meer informatie zie de gemeentelijke website.       

VRAGEN VAN DE INWONERS EN ANTWOORDEN VAN HET COLLEGE VAN B & W

 

Wanneer worden alle gebruikers van de Warande geïnformeerd over de nieuwe Multifunctionele Accommodatie en wanneer is er inspraak mogelijk?
Antwoord Adri Totté: Er komt een bijeenkomst zodra de locatie bekend is. Bovendien is van iedere groep iemand vertegenwoordigd in de klankbordgroep. Zodra er een tekening  is wordt die besproken in deze klankbordgroep.

Wat gaat er gebeuren met de Warande en de oude school? Kan er een klein theatertje komen?
Antwoord Adri Totté: De oude gebouwen gaan in de verkoop en er wordt gekeken of woningbouw mogelijk is. Als het nieuwe MFA niet op de plaats van de huidige school komt, wordt ook hier gekeken of woningbouw op deze plaats mogelijk is.

Is het niet veel goedkoper om de Warande te renoveren en alleen een nieuwe school te bouwen op de plaats van de oude school? Kan men niet beter een architect in de arm nemen om eens uit te rekenen hoeveel dit gaat kosten?
Antwoord Adri Totté: Een MFA is de beste oplossing. De schoollokalen kunnen dan ook voor andere doeleinden gebruikt worden. De Warande is in zeer slechte staat. Er worden veel investeringen gedaan ter bevordering van de leefbaarheid. Er zijn ook subsidiemogelijkheden. Heel Zeeuws-Vlaanderen wil meedelen in de subsidie van 9 miljoen voor krimpgebieden.

De nieuwe trottoirs in de Prins Hendrikstraat lopen te veel af, Soms staat er ook nog een wegwijzerpaal  middenin. Mensen met bijv.  een rollator ondervinden hier veel hinder van. Vooral bij de ingang Prins Hendrikstraat/Hemelstraat.
Antwoord van Clen de Kraker: Dit wordt meegenomen in het plan Hoofdstraat/Hemelstraat.

Mag een openbare vijver zomaar opgevuld worden. Dit is gebeurd in de buurt van de vroegere vlasserij van Dobbelaer aan de Hogeweg. Vroeger was dit een vijver met watervogels en eenden en nu het hoge riet weg is, blijkt deze vijver helemaal opgevuld te zijn. Waarom is dit gebeurd en waarmee is deze vijver opgevuld? De gemeente is hiervan 4 weken geleden in kennis gesteld, maar er is nog geen antwoord ontvangen en er is ook nog niks ondernomen.
Antwoord van Clen de Kraker: Er zal  op korte termijn naar gekeken worden
.

Er wordt veel te hard gereden in de Hemelstraat, wat wordt hier aan gedaan?
Antwoord Clen de Kraker: Er komt een 30km gebied na de herinrichting. Bovendien komt er een alternatieve route voor landbouwverkeer en vrachtverkeer.

Waarom is het containertje voor hondenpoep weggehaald  bij de hoek van de Hemelstraat.
Antwoord Clen de Kraker: Dit is een kostenbesparende maatregel. De hondenbezitter moet zijn zakje maar thuis weggooien.
Volgens de vragensteller werkt dit niet en zal het zakje onderweg wel ergens weggegooid worden.

Soortgelijke vraag over paardenpoep in de Heerstraat, waar kan men met zijn klacht naartoe?
Burgemeester Mulder: Alle paardenbezitters en manegehouders worden aangeschreven, dat ze de uitwerpselen van hun paard moeten opscheppen en in de berm gooien. De bezitter is moeilijk te traceren, maar overlast kan gemeld worden bij het meldpunt van de gemeente.

In de Heerstraat zijn een paar lichtmasten helemaal verdwenen in het groen van overhangende takken. Zouden deze takken weggesnoeid kunnen worden, zodat het licht weer zichtbaar is?
Antwoord van Clen de Kraker: Ook dit kan gemeld worden bij het servicepunt van de gemeente.

Tegenover Heerstraat 40 zijn graafwerkzaamheden verricht en is wit zand weggehaald. Het is nu een diepe put die vol water staat, zonder omheining en zonder waarschuwingsbord, dus gevaarlijk. Kan hier iets aan gedaan worden?
Antwoord van Clen de Kraker: Hij weet niet precies de stand van zaken, maar het is wel bekend bij de gemeente en Handhaving is hiermee bezig.
Het volgende antwoord is na de vergadering binnengekomen: Het blijkt dat de kern van de zaak hier "Veiligheid" is.
De put ligt op particulier terrein en is conform het bestemmingsplan aangelegd. Het beheer van de put is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Overigens lijkt de situatie daar niet anders dan met een vergelijkbare watergang of put elders in ons landelijk gebied. Hiermee is niet gezegd dat een diepe sloot of waterput niet gevaarlijk kan zijn.

Het servicepunt werkt nog niet optimaal, er is geen terugkoppeling.
Antwoord van Clen de Kraker:  Dat is wel even zo geweest, maar het is nu verbeterd en zeker bij gevaarmelding komt er onmiddellijk antwoord. Voor de andere zaken komt er nu ook sneller antwoord..

Een bedrag van € 30.000 voor de speeltuinen,  is dat niet  erg veel geld?
Antwoord van Clen de Kraker:  Veranderingen zijn nodig. Hulst wil een werkgroep stimuleren door dat geld beschikbaar te stellen. € 30.000 lijkt veel, maar om aan de strenge keuringseisen te voldoen is dat bedrag echt wel nodig. Door zelfwerkzaamheid van vrijwilligers en door beschikbare subsidies kan er soms zelfs nog meer uit te halen zijn.

Breedte Hoofdstraat en Hemelstraat. Is 5,50 m wel genoeg?
Antwoord van Clen de Kraker: Eerder is gezegd dat er een ontmoedigingsbeleid voor vrachtverkeer gehanteerd zal worden, maar de brandweer, de vuilniswagen en vrachtverkeer met ontheffing, bijv. voor het bevoorraden van de winkels, moet er wel door kunnen. Het moet geen straat worden voor sluipverkeer, maar een 30km woonstraat.

AED’s – aansluiting op het landelijk netwerk.
Burgemeester Mulder: Iedere inwoner die kan reanimeren kan zich aanmelden bij “Hartveilig Wonen”.  Het AED-apparaat komt in een afgesloten kast met code  te hangen buiten een gebouw. Bij een 112-melding waar reanimatie nodig is, krijgt de aangemelde  hulpverlener die het dichtst bij het slachtoffer in de buurt woont, een oproep via de mobiele telefoon en een code waarmee de kast geopend kan worden.
(Meer informatie hierover op de website www.hartveiligwonen.nl) 


Terug naar Start Pagina