wapen

Dorpsraad De Stichting Dorpsraad Sint Jansteen e.o. heeft ten doel het behouden en/of vergroten van de leefbaarheid van het dorp Sint Jansteen en de kernen Kapellebrug en Absdale.

Contact: Leden:
Dorpsraad Sint Jansteen e.o.
P/a De Verrekijker 30
4564 DA Sint Jansteen

E-mail: DRSTJANSTEEN@Zeelandnet.nl
P. Huijskamp
H. Lernout-Marcelis (secretaris)
E. Mortier
R. Merckx (voorzitter)
D. Nachtegael

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

Links:


Geschiedenis van Sint Jansteen

Verslag van Vergadering

Diverse links

Melding kapotte Lichtmast

Fotos en andere info


Melding Openbare Ruimte

Buurtbus info

Instructiefilmpje beweegtuin
Niefs van't Stiejn:

Nieuwsbrief.
Vanaf september beginnen we met een maandelijkse digitale nieuwsbrief voor inwoners die hier belangstelling voor hebben. In eerste instantie zijn dat de mensen die op onze jaarvergadering aangegeven hebben, dat zij regelmatig op de hoogte willen worden gehouden van allerlei zaken, waar de dorpsraad mee bezig is.
Ons werkgebied omvat Sint Jansteen, Kapellebrug en Absdale. De nieuwsbrief zal niet op een vaste datum verstuurd worden, maar wel zo snel mogelijk na onze maandelijkse dorpsraadvergadering. Als we in de zomer een maand vakantie hebben, komt er dus ook geen nieuwsbrief.
Wanneer U een nieuwsbrief wilt ontvangen en u nog niet in ons adressenbestand staat, kunt u dit doorgeven via ons mailadres: drstjansteen@zeelandnet.nl

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Om als dorpsraad aan deze regels te voldoen hebben wij een privacy statement op onze website toegevoegd.
Deze is
hier te vinden. De dorpsraad maakt zich hiermee vrij van enige aansprakelijkheid.