DR

Vergaderingen 2020/2021:

In de vergadering heeft de dorpsraad over de volgende onderwerpen gesproken:

11 mei 2021.

Verlichting uurwerk kerktoren. Een van onze dorpsraadleden is in de kerktoren geweest, maar kan er niet bij om de verlichting te repareren. Door blikseminslag is deze al lange tijd kapot. Volgens de eigenaren moeten zij wachten tot de kerktoren gerestaureerd wordt en kan dit gelijk meegenomen worden. Hoe lang dit nog duurt, weten we niet.

Verrekijker 1 en 2. Een lid van onze dorpsraad heeft een bezoek gebracht bij St. Paul Kaassnacks en een positief gesprek gehad met de directie. De uitbreiding van de productie zal gebeuren in het pand Verrekijker 1. De gebouwen aan de overkant van de straat, Verrekijker 2, zullen in eerste instantie gebruikt worden voor administratieve diensten die overkomen uit Lokeren en voor opslag. Het pand zal grondig opgeknapt worden en ook de verwaarloosde tuin. Het geiten- en kippenboerderijtje kan blijven bestaan en wordt opgeknapt. St. Paul wil ook bijdragen aan de voedselvoorziening van de dieren, maar de verzorging blijft gewoon gedaan worden door een vrijwilliger, die dat altijd al deed.

Geslechtendijk 15 tot en met 19a. Senioren appartementjes zijn allemaal gesloopt, zodat er nu weer uitzicht is op de prachtige oude beuk in het wijkje “Rond de Boom”. We hebben al diverse keren geïnformeerd wat er op die plaats gebouwd gaat worden, maar nog niets gehoord.

Appartementen Geslechtendijk/Van Hovestraat. De door Woongoed toegezegde terrasdeur is aangebracht, zodat de bewoners nu rechtstreeks toegang hebben tot het terras.

Project N290 Kapellebrug. De reconstructie van de Gentsevaart is volop in het nieuws. Binnen afzienbare tijd zal begonnen worden aan deze omvangrijke klus. De dorpsraad is nauw betrokken bij dit project. Een van onze leden neemt deel aan de besprekingen en is met Omroep Zeeland een middagje op reportage geweest langs het gehele traject.

Trimbaan Kapellebrug. Tijdens de lockdown kregen we klachten van het Zeeuwse Landschap over geluidsoverlast en achtergelaten troep bij de trimbaan. Het is fijn dat er veel gebruik gemaakt wordt van de toestellen en dat het terrein als ontmoetingsplaats gebruikt wordt, daar is het tenslotte voor bedoeld. Maar de bezoekers moeten zich wel realiseren dat ze in een natuurgebied zijn, waar harde muziek niet thuis hoort en er geen etensresten en verpakkingen mogen rondslingeren. Er mogen ook geen vuilnisbakken staan, dus neem je afval mee naar huis!!

Speelbos Fort Ravot. Een bewoner van La Traviata heeft aangeboden om een paar keer per week achtergebleven troep op te ruimen in het speelbos. We zijn zeer blij met dit aanbod. De dorpsraad heeft hem voorzien van vuilniszakken en een paar prikkers. Mochten er meer inwoners zijn die ons vrijwillig willen helpen, neem dan contact op met de dorpsraad.

Steense Rat. Er worden stenen weggehaald en weggegooid uit het kunstwerk Steense Rat.
Waarom moet altijd alles vernield worden wat wordt neergezet ter verfraaiing van ons dorp?
We kunnen hier niets tegen doen, behalve de daders aanspreken als we ze toevallig betrappen. En ook dan moet je voorzichtig zijn. De dader heeft dan waarschijnlijk net een steen in zijn handen……

Verkeersoverlast Wilhelminastraat. De dorpsraad heeft een brief gestuurd aan de verkeerscommissie van de Gemeente inzake de geluidsoverlast door landbouwmachines, tractoren, en tientallen vrachtauto’s, die de Wilhelminastraat en Hoofdstraat gebruiken als sluiproute om geen tol te hoeven betalen in België. Ook overlast van auto’s waarvan de uitlaat is aangepast en die knetterend en knallend met te hoge snelheid door de straat rijden. We vragen ons af waarom de landbouwvoertuigen geen gebruik maken van de voor veel geld aangelegde Veldweg. Wij hebben gevraagd of de Verkeerscommissie samen met de bewoners eens wil kijken welke maatregelen mogelijk zijn om genoemde straten leefbaar te houden.

MEDEDELING Bibliotheek. Vanaf maandag 7 juni is de minibieb in de Warande weer dagelijks geopend. De openingstijden staan vermeld op onze facebookpagina.


Online vergadering 9 maart 2021.

Kunstwerken in de kernen: zoals onlangs vermeld in BN De Stem, heeft de Gemeente bordjes geplaatste bij een aantal kunstwerken in de openbare ruimte.
Vooralsnog alleen in het centrum en de buitenwijken van de stad Hulst, maar binnenkort komen ook de kunstwerken in de kernen aan de beurt. Wij hebben als dorpsraad ook een lijstje ingediend.

Bouwprojecten: de woningen in de Henri Dunantstraat zijn opgeleverd en al grotendeels bewoond. De betonnen obstakels die aan beide zijden nog op het trottoir staan, waren bedoeld om te voorkómen dat met de verhuizing auto’s het trottoir zouden oprijden. Deze obstakels zullen binnenkort worden weggehaald.
Inmiddels is bekend geworden dat het Neckermann terrein met gebouwen door de projectontwikkelaar is verkocht aan kaassnacks producent St. Paul. Er komt een uitbreiding van de productie en kantoorpersoneel uit Lokeren verhuist ook naar St. Jansteen.
De eerder geplande woonwijk met 80 woningen komt er dus niet. Het wooncontingent zal wel door de Gemeente elders in de Gemeente kunnen worden gebruikt.
Over de invulling van het pand van Woongoed aan de Kastanjelaan en het terrein aan de Geslechtendijk (voormalige huisnummers 5 tot en met 19a) is bij de dorpsraad nog niets bekend.

Openbare ruimte: zoals iedereen kan zien is de Gemeente bezig de trottoirs onderhanden te nemen. Een aantal is al opnieuw betegeld, o.a. de Tragel richting fietstunneltje. Verder zijn er diverse bomen gesnoeid en zijn Tosca en Aida opnieuw bestraat.

Fort Ravot: de kabelbaan is voorzien van een nieuwe zitschotel en weer aangespannen. Verder heeft de Gemeente de gevaarlijkste putten gelijkgetrokken. Het wachten is op een nieuwe generatie jongeren, die de fietscrossbaan opnieuw bruikbaar wil maken. Aanmelden bij de dorpsraad.

Trimbaan waterwinbossen: wij hebben geconstateerd dat bij een aantal toestellen de grijze metallic coating loslaat van de buizen. We hebben hierover contact met de leverancier/fabrikant en er is inmiddels toegezegd dat zij dit kosteloos in orde maken.

Project N290 Kapellebrug: Provincie en Gemeente zijn volop aan de gang met de voorbereidingen voor de herinrichting van de N290 (Gentsevaart) vanaf de splitsing Molenstraat richting Clinge tot de grens op Kapellebrug.

24 november 2020.

Vernieling voormalige basisschool. De Dorpsraad heeft de Gemeente en de projectontwikkelaar in kennis gesteld van de vernielingen in en om de oude school aan de Wilhelminastraat.
Zowel binnen als buiten zijn alle ramen ingegooid met een brandblusser. Overal glas, wat een behoorlijk gevaarlijke situatie oplevert. Dit is mogelijk geworden doordat tot voor kort het hek niet afgesloten was en op een gegeven moment ook de buitendeuren open stonden.
Inmiddels heeft de projectontwikkelaar alvast een hekwerk om de school gezet, in afwachting van de sloop. Deze stond gepland voor eind dit jaar, maar we hebben nu vernomen, dat in verband met mogelijk vleermuizen in winterslaap, de sloop pas in het voorjaar zal plaatsvinden. Nu slopen is wettelijk verboden.
We zullen ook kijken of de op het terrein staande speeltoestellen, na eventuele reparatie, nog bruikbaar zijn voor Fort Ravot.

Crossbaan Fort Ravot. Er zal gezocht moeten worden naar een “volgende generatie “ jonge kinderen die belangstelling hebben om de crossbaan weer nieuw leven in te blazen.
De dorpsraad en de Gemeente willen meewerken om de huidige baan in zodanige staat terug te brengen, dat ook de jongere kinderen kunnen crossen.
Kinderen (en ouders) die belangstellig hebben kunnen zelf met een plannetje komen hoe ze het willen hebben en dan kan in overleg bekeken worden wat mogelijk is. We zullen hier na de vakantie nog contact over opnemen via de basisschool.

Bouwprojecten.

Project N290 Kapellebrug: de dorpsraad zal nauw betrokken worden bij dit omvangrijke project. Een van onze leden heeft inmiddels een informatiebijeenkomst bijgewoond met Gemeente, Waterschap en Provincie. Verwacht wordt dat eind 2021/begin 2022 met de werkzaamheden begonnen zal worden. Het grootste probleem is momenteel: hoe leidt men de 10.000 voertuigen per dag om als de N290 afgesloten wordt. Woningen moeten wel bereikbaar blijven voor hulpdiensten.

Covid-19: zoals overal liggen door de steeds strenger wordende coronabeperkingen nogal wat werkzaamheden van de dorpsraad tijdelijk stil. We konden 24 november nog vergaderen in de Warande. Met de volgende vergadering wachten we tot 26 januari. (onder voorbehoud).


27 oktober 2020.

Nieuwe wijkagent: wij hebben kennis gemaakt met onze nieuwe wijkagent Marvin Boogaard. Sinds begin dit jaar is hij aangesteld voor de grensdorpen Nieuw Namen, Clinge, Sint Jansteen, Kapellebrug en Heikant.
Zijn specialisatie is drugspreventie. De bedoeling was dat hij 8 van de 10 dagen wijkwerk zou doen, maar door personeelstekort en veel andere problemen is het slechts 1 dag wijkwerk geworden.
We hebben o.a. de verkeersoverlast binnen de 30km zone besproken, de vernielingen en de drugshandel in de oude basisschool, de vernielingen bij het voormalig Neckermannpand. Binnenin dit gebouw is er alarm en komt er regelmatig beveiliging langs.

Activiteiten senioren beweegtuin: het beweegprogramma ‘Sociaal Vitaal’ ligt momenteel stil. Zodra corona en de weersomstandigheden het toelaten, gaat de instructeur van HulstvoorElkaar weer van start.

Fort Ravot: er wordt gekeken of de fietscrossbaan aangepast kan worden voor gebruik door kleinere kinderen. De oudere kinderen komen er niet vaak meer. De Gemeente wil de baan fatsoeneren en lager maken.
Verder hebben wij geconstateerd dat de zitschotel van de kabelbaan verdwenen is. Er is een nieuwe besteld, compleet met aanbrengstang, omdat een los zitvlak niet verkrijgbaar is.

Vernieuwing trottoirs: in gesprek met de Gemeente hebben wij vernomen dat binnenkort een aantal trottoirs vernieuwd gaat worden.

Licht- en Hoopfeest gaat dit jaar definitief NIET door.

St. Jansteen in kerstsfeer: na vertrek van de Sint, zullen wij weer zorgen dat de kerststal en de bomen gezet worden en de verlichting wordt aangebracht in de leilinden aan het Martje.

Terug naar Start Pagina