DR

Vergaderingen 2020/2021:

In de vergadering heeft de dorpsraad over de volgende onderwerpen gesproken:

24 november 2020.

Vernieling voormalige basisschool. De Dorpsraad heeft de Gemeente en de projectontwikkelaar in kennis gesteld van de vernielingen in en om de oude school aan de Wilhelminastraat.
Zowel binnen als buiten zijn alle ramen ingegooid met een brandblusser. Overal glas, wat een behoorlijk gevaarlijke situatie oplevert. Dit is mogelijk geworden doordat tot voor kort het hek niet afgesloten was en op een gegeven moment ook de buitendeuren open stonden.
Inmiddels heeft de projectontwikkelaar alvast een hekwerk om de school gezet, in afwachting van de sloop. Deze stond gepland voor eind dit jaar, maar we hebben nu vernomen, dat in verband met mogelijk vleermuizen in winterslaap, de sloop pas in het voorjaar zal plaatsvinden. Nu slopen is wettelijk verboden.
We zullen ook kijken of de op het terrein staande speeltoestellen, na eventuele reparatie, nog bruikbaar zijn voor Fort Ravot.

Crossbaan Fort Ravot. Er zal gezocht moeten worden naar een “volgende generatie “ jonge kinderen die belangstelling hebben om de crossbaan weer nieuw leven in te blazen.
De dorpsraad en de Gemeente willen meewerken om de huidige baan in zodanige staat terug te brengen, dat ook de jongere kinderen kunnen crossen.
Kinderen (en ouders) die belangstellig hebben kunnen zelf met een plannetje komen hoe ze het willen hebben en dan kan in overleg bekeken worden wat mogelijk is. We zullen hier na de vakantie nog contact over opnemen via de basisschool.

Bouwprojecten.

Project N290 Kapellebrug: de dorpsraad zal nauw betrokken worden bij dit omvangrijke project. Een van onze leden heeft inmiddels een informatiebijeenkomst bijgewoond met Gemeente, Waterschap en Provincie. Verwacht wordt dat eind 2021/begin 2022 met de werkzaamheden begonnen zal worden. Het grootste probleem is momenteel: hoe leidt men de 10.000 voertuigen per dag om als de N290 afgesloten wordt. Woningen moeten wel bereikbaar blijven voor hulpdiensten.

Covid-19: zoals overal liggen door de steeds strenger wordende coronabeperkingen nogal wat werkzaamheden van de dorpsraad tijdelijk stil. We konden 24 november nog vergaderen in de Warande. Met de volgende vergadering wachten we tot 26 januari. (onder voorbehoud).


27 oktober 2020.

Nieuwe wijkagent: wij hebben kennis gemaakt met onze nieuwe wijkagent Marvin Boogaard. Sinds begin dit jaar is hij aangesteld voor de grensdorpen Nieuw Namen, Clinge, Sint Jansteen, Kapellebrug en Heikant.
Zijn specialisatie is drugspreventie. De bedoeling was dat hij 8 van de 10 dagen wijkwerk zou doen, maar door personeelstekort en veel andere problemen is het slechts 1 dag wijkwerk geworden.
We hebben o.a. de verkeersoverlast binnen de 30km zone besproken, de vernielingen en de drugshandel in de oude basisschool, de vernielingen bij het voormalig Neckermannpand. Binnenin dit gebouw is er alarm en komt er regelmatig beveiliging langs.

Activiteiten senioren beweegtuin: het beweegprogramma ‘Sociaal Vitaal’ ligt momenteel stil. Zodra corona en de weersomstandigheden het toelaten, gaat de instructeur van HulstvoorElkaar weer van start.

Fort Ravot: er wordt gekeken of de fietscrossbaan aangepast kan worden voor gebruik door kleinere kinderen. De oudere kinderen komen er niet vaak meer. De Gemeente wil de baan fatsoeneren en lager maken.
Verder hebben wij geconstateerd dat de zitschotel van de kabelbaan verdwenen is. Er is een nieuwe besteld, compleet met aanbrengstang, omdat een los zitvlak niet verkrijgbaar is.

Vernieuwing trottoirs: in gesprek met de Gemeente hebben wij vernomen dat binnenkort een aantal trottoirs vernieuwd gaat worden.

Licht- en Hoopfeest gaat dit jaar definitief NIET door.

St. Jansteen in kerstsfeer: na vertrek van de Sint, zullen wij weer zorgen dat de kerststal en de bomen gezet worden en de verlichting wordt aangebracht in de leilinden aan het Martje.

Terug naar Start Pagina