Droom Project status
 

 

Intro

Op 14 september 2010 was er een evaluatie van het droomtraject door Ellen Verstraten van de Stichting Welzijn Hulst. Na een korte inleiding en de vertoning van een door Emiel Saman gemaakte video film en foto's van de droommarkt werd het hele gebeuren geŽvalueerd.
Een moeilijk punt bleken de financiŽn te zijn. Ellen verduidelijkte nogmaals de hele opzet en organisatie.
Het project is door de deelnemende groepen o.l.v. hun coaches met vele medewerkers positief ontvangen.
Allen kiezen daarna unaniem en volmondig voor het 'Steenpad' van Martin om dit als eerste in en voor het dorp te realiseren. Iedereen zal proberen hieraan z'n eigen 'steentje' bij te dragen.

Ellen vraagt de coaches het evaluatieformulier op korte termijn ingevuld te retourneren zodat alle ideeŽn en besluiten gebundeld aan de gemeenteraad en de Dorpsraad Sint Jansteen kunnen worden aangeboden. Hiermee is het droomtraject afgerond en kan worden begonnen met de uitvoering.

Thema's


Voortgang per onderdeel
Infrastructuur

Zwembad
Kinderboerderij
Ijsbaan
Skeelerbaan
Cross/Kartbaan
Speeltuin

Steenpad (gerealiseerd)

Ruimtelijke Ordening
Hondenpoep etc.
Verkeer

Vissteigers (gerealiseerd)

 

Steenpad Het project Steenpad had vertraging opgelopen.

Bij werkzaamheden voor de aanleg van het fietspad tussen Sint Jansteen en Heikant was asbest in de grond aangetroffen.
Ondertussen is het fietspad klaar en al in gebruik door fietsers.

Alles wordt in het werk gesteld om de stenen op de geplande plaats langs het Steenpad neer te zetten.

Op 11 juli 2012 zijn de eerste stenen geplaatst. Zie artikel de Stem met foto van de " eerste steen" : Steenpad verbindt inwoners

Het project is gerealiseerd. Hier kunt U informatie vinden:Foto's Steenpad

 

 
Vissteigers

Een werkgroep vanuit de bevolking heeft plannen om steigers in de weel nabij plein de Mate en de vijver aan de Prins Hendrikstraat te plaatsen.
Op dit moment is ruimte gevonden zodat het bouwteam droog zijn werk kan doen. De tekeningen zijn gemaakt. Het wachten is op vergunning van de gemeente en de financiele middelen om eea te kunnen realiseren.
Het project is volledig gerealiseerd.


MFA -

Multi Functionele Accomodatie
Locatie

Onderzoek multifuntionele ruimte Sint Jansteen.


Onder de noemer ďSteen voor SteenĒ is in Sint Jansteen het initiatief genomen om te proberen een nieuwe accommodatie te realiseren. Dit initiatief werd enige tijd geleden genomen door vertegenwoordigers van basisschool Ingehelosenberghe, het gemeenschapscentrum De Warande, de Dorpsraad Sint Jansteen e.o. en enkele individuele inwoners van Sint Jansteen. De gemeente heeft zich aangesloten bij dit initiatief. Aanleiding van dit initiatief was het feit dat zowel het schoolgebouw in het dorp als het gemeenschapscentrum aan grootschalig onderhoud toe zijn.
Het project Steen voor Steen heeft ten doel een multifunctionele accommodatie (MFA) te realiseren in het dorp.

In deze accommodatie zouden de volgende functies kunnen worden gebundeld: basisonderwijs, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, welzijnsruimte, multifunctionele gymzaal en mediatheek. Bij dit alles worden ook de bijbehorende buitenvoorzieningen meegenomen, zoals een speelplein en parkeerplaatsen.

De afgelopen maanden zijn verschillende mogelijke locaties voor de multifunctionele accommodatie bekeken en objectief met elkaar vergeleken. Er is onder meer gekeken naar de bereikbaarheid, de inpassing in de omgeving en de concentratie van voorzieningen.
Twee locaties komen daarbij als meest passend naar voren. Dat is enerzijds de huidige locatie van de basisschool Ingelosenberghe aan de Wilhelminastraat te Sint Jansteen. Anderzijds gaat het om de locatie aan de Badhuisweg ter hoogte van de gymzaal en het voetbalveld van V.V. Steen.

De gemeente Hulst gaat de financiŽle haalbaarheid van de realisatie van een multifunctionele accommodatie op deze twee locaties onderzoeken. In het proces wordt gewerkt met een klankbordgroep met daarin een vertegenwoordiging van basisschool Inghelosenberghe, Stichting De Warande, Dorpsraad Sint Jansteen e.o. en inwoners van Sint Jansteen.

De klankbordgroep is akkoord met het verder onderzoeken van de twee genoemde locaties.

Speeltuinen

De dorpsraad is met de gemeente en een werkgroep met een project gestart  om de huidige speeltuinen te inventariseren.
Het is de bedoeling om speeltuig eventueel te verplaatsen, verwijderen of anders in te richten.Terug naar Start Pagina