Template without logo

Evides Waterbedrijf en natuurorganisatie Het Zeeuwse Landschap investeren in de natuur in de bossen van Clinge, Sint Jansteen en de Wildelanden. Samen streven ze naar een robuuster natuurgebied. Robuuste natuur kan tegen een stootje en heeft tegelijkertijd een nuttige functie. 

De maatregelen waarborgen ten eerste een veilige winning van industrie- en drinkwater. 'In waterwingebieden gelden de strengste milieuregels, waar ook de natuur baat bij heeft', zegt Jeroen Willemsen, coŲrdinator terreinbeheer bij Evides.

'Daarnaast kan de natuur wel een impuls gebruiken', aldus Alex Wieland, terreinbeheerder van Het Zeeuwse Landschap. De gebieden zijn onderdeel van het Natuurnetwerk Zeeland en onderdeel van Nederlandse netwerk van natuurgebieden. Doel van het natuurnetwerk is behoud en versterking van in het wild voorkomende planten en dieren.

Wat gaat er gebeuren

Dit zijn de belangrijkste maatregelen op een rij:

Belangrijke leefgebieden

De natuurgebieden bij Clinge, Sint Jansteen en Heikant zijn onder meer belangrijk leefgebied voor de beschermde zwarte specht, wespendief, veldkrekel en reeŽn. Die hebben rust en ruimte nodig. Daarnaast leven er onder andere beschermde vleermuizen, libellen, sprinkhanen en vlinders, en komen er bijzondere mossen en ruim vijfhonderd soorten paddenstoelen voor. Het is ook de enige locatie in Zeeland waar eekhoorns leven.

In sommige Nederlandse waterwingebieden zijn helemaal geen bezoekers welkom. Terreineigenaar Evides en beheerder Het Zeeuwse Landschap blijven echter graag recreanten ontvangen. In het gebied zijn veel vormen van recreatie toegestaan. Samen met de dorpsraden hebben Evides en Het Zeeuwse Landschap bijvoorbeeld een speelbos, een trimbaan en voor kinderen een kabouterroute aangelegd. 'De maatregelen die we nu treffen zijn belangrijk om deze recreatieve voorzieningen toegankelijk te kunnen houden. Tegelijkertijd geven we een impuls aan de natuur', zegt Willemsen.

Om de verbondenheid tussen de drie gebieden te benadrukken krijgen ze een gezamenlijke, overkoepelende naam: de Waterwinbossen. Deze naam of de benaming 'waterleidingbossen' zal veel omwonenden bekend in de oren klinken.

Herplant vanwege de letterzetter

De uitvoering van de maatregelen valt samen met werkzaamheden vanwege de letterzetter. Een deel van de fijnsparren in de bossen van Clinge en Sint Jansteen is namelijk aangetast door dit kevertje. De getroffen bomen sterven af en kunnen een gevaar vormen voor recreanten, omwonenden en waterwinning door omvallen en brandgevoeligheid. Het Zeeuwse Landschap heeft hier afgelopen zomer al over bericht.

Het Zeeuwse Landschap en Evides willen de bomen die een gevaar vormen gaan kappen. Wieland: 'Dode bomen die geen direct gevaar opleveren blijven staan, want dat is goed voor het bos: dood hout brengt nieuw leven.' Voor de kap is inmiddels een kapvergunning aangevraagd. Waar bomen verdwijnen worden nieuwe aangeplant die de natuurwaarden versterken. 'We hebben hiervoor uit een lijst streekeigen loofbomen soorten gekozen die het beste bij de lokale omstandigheden passen qua watervraag en grondsoort. Hier zitten ook enkele fruitbomen en struiken bij.'

Start en einde werkzaamheden

De werkzaamheden starten in februari en zullen naar verwachting in mei 2020 klaar zijn. De Waterwinbossen blijven tijdens de werkzaamheden toegankelijk.

Het Zeeuwse Landschap hoopt de kap en herplant vanwege de letterzetter nog voor de start van het broedseizoen (half maart) uit te kunnen voeren. Dan zullen paden in en langs de betreffende percelen en de aan- en afvoerroute korte tijd afgesloten worden voor de veiligheid van recreanten. Daarover volgt nog nader bericht.